JALARAM SATSANG SEVA MANDAL

Shrre Jalaram Mandir
JALARAM JANSEVA TRUST
a
Email :- jalaramtrust@gmail.com
|| Jay Jalaram ||

Our Activity Books

 

 

 

 

DHARMAJ GLANCE
a
LATEST ACTIVITIES
dfde 218 Mi Jalaram Jayanti
dfde Nutan Bhojanalaya Bhumi Pujan "Jalaram Tirth"
dfde Dharmaj Day Celebration
dfde Flood Help
dfde Best Student Award Function (Chh Gam Patidar Samaj - Dharmaj)
dfde
dfde Virbai Sanskar Kendra Hall Opening Ceremony - 6.11.2016
dfde Jalaram Jayanti - At. Jalaram Tirth, Dharmaj
a
 

 

RAM NAAM ME LIN HU DEKHAT SABME RAM I

| TAKE PAinde1O VANDAN KARU JAI JAI SHRI JALARAM II

Gyaniji Maharaj