JALARAM SATSANG SEVA MANDAL

Shrre Jalaram Mandir
JALARAM JANSEVA TRUST
a
Email :- jalaramtrust@gmail.com
|| Jay Jalaram ||

Our Activity Books

 

 

 

 

DHARMAJ GLANCE
a
LATEST ACTIVITIES
dfde Free Medical Check Up Camp
dfde 218 Mi Jalaram Jayanti
dfde Nutan Bhojanalaya Bhumi Pujan "Jalaram Tirth"
dfde Dharmaj Day Celebration
dfde Flood Help
dfde Best Student Award Function (Chh Gam Patidar Samaj - Dharmaj)
dfde
dfde Virbai Sanskar Kendra Hall Opening Ceremony - 6.11.2016
dfde Jalaram Jayanti - At. Jalaram Tirth, Dharmaj
a
 

 

RAM NAAM ME LIN HU DEKHAT SABME RAM I

| TAKE PAinde1O VANDAN KARU JAI JAI SHRI JALARAM II

Gyaniji Maharaj