Names of Trustees & Advisers
Shree Jalaram Janseva Trust (PH No :02697-245460)
Shree Jalaram Satsang Seva Mandal's Trustee (Mo. 9499766283)

No.
Status
Name
Address
(1) Presidents (JJST) Shree Kiritbhai B. Patel Jawahar Chowk, Dharmaj
(2) Presidents (JSSMT) Shree Chandrakantbhai D. Patel Jawahar Chowk, Dharmaj
(3) Trustee Shree Rameshbhai K. Patel Naheru Chowk, Dharmaj
(4) Trustee Shree Kalpeshbhai V. Patel Jawahar Chowk, Dharmaj
(5) Trustee Shree Mukundbhai G. Patel Kakani Khadaki, Dharmaj
(6) Trustee Shree Hemantbhai Thakorbhai Patel Jawahar Chowk, Dharmaj
(7) Trustee Shree Nalinbhai C. Patel Jawahar Chowk, Dharmaj
(8) Trustee Shree Kantibhai C. Patel Shiv Rajani Avanue,
Opp. Busstand road, Dharmaj
(9) Trustee Shree Natubhai C. Patel Ghandhi Chowk, Dharmaj
(10) Trustee Pankajbhai J. Patel Station Road, Dharmaj
(11) Trustee Riteshbhai J. Patel Ghandhi Chowk, Dharmaj
(12) Trustee Shnehalbhai P. Patel Dharm Nagar, Opp. Bus Stand, Dharmaj
Advisers Committee
No.
Name
Address
(1) Shree Dr. J. P. Patel Staff Quarters, G. M. Viraktashrm, Dharmaj
(2) Shree Satishbhai Shah Vadodara
(3) Shree Dr. V. P. Singh 10, Maitry Society, N. K. N. Road, Nadiad
(4) Shree Vipul R. Patel Borsad-Tarapur Road, Dharmaj
(5) Rajeshbhai R. Patel Karmsad
(6) Devendrabhai R. Patel Jwahar Chowk, Dharmaj
(7) Rajubhai P. Patel Dharmnagar Society, Dharmaj
(8) Vinodbhai M. Patel Mohan Chowk, Dharmaj
(9) Nileshbhai J. Patel Anis Export, 301, New Bharat Bhuvan,
Station Road, B/h. Sardar Patel Statue NADIAD -, 387001

Home